https://pin.it/MI07j10

Tapuda satış işlemleri için gerekli evraklar!

Tapuda satış işlemleri için gerekli evraklar!

 

Tapuda satış işlemlerinin gerçekleşebilmesi için hem alıcı ve satıcıdan bazı şartların yerine getirilmesi isteniyor. Tapu işlemlerinin gerçekleşebilmesi içinse istenen gerekli evraklar şu şekildedir;

 

Tapuda satış işlemleri için gerekli evraklar..

Alıcı ve satıcıdan tapuda satış işlemleri için gerekli belgeler..

-Satıcıdan;

- Tapu aslı veya fotokopisi

- 1 Resim

- Nüfus Cüzdanı (T.C. Kimlik Numaralı) aslı ve 1 adet fotokopisi

- Vergi borcu yoktur yazısı (belediyeden) (belediye vergi borcu çıkaracak olursa, varsa geçmiş döneme ait ödendi makbuzları belediyeye ibraz edilmelidir.)

- Tapu işlemlerini emlakçı yapacaksa vekaletname (Emlakçı Adına)

 

- Alıcıdan;

- 2 Resim

- Nüfus Cüzdanı (T.C. Kimlik Numaralı) aslı ve 1 adet fotokopisi

- T.C. Kimlik Numarası

- Tapu işlemlerini emlakçı yapacaksa vekaletname (Emlakçı Adına)

 

Gerçek ve tüzel kişilerden tapuda satış işlemleri için gerekli belgeler..

- Gerçek kişilerden;

- Tapu Aslı veya Fotokopisi

- Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı, Pasaport, Avukat Kimliği

- 4203/5211 Sayılı Yasalara tabii gerçek kişiler için Türk Vatandaşlığından çıkma belgesi(pembe kart/mavi kart) ile uyruğuna geçtiği ülke resmi makamlarınca verilmiş kimlik belgesi zorunludur. Bu belgelerin dışında ki ehliyet, memur, sigorta gibi kimlikleri geçerli sayılmaz.

- Ayrıca belgesinde bulunmasa dahi tüm tapu işlemlerinde gerçek kişilerin TC Kimlik numaralarının, Tüzel kişilerde vergi kimlik numarasının ibrazı zorunludur.

- İşlem yasal temsilci aracılığıyla yapılacaksa alıcı veya satıcının vekilinin Düzenleme şeklinde hazırlanmış vekaleti, vasi ise vasi kararı istenir

- Son 6 ay içerisinde çekilmiş 6x4 cm ebadında orijinal fotoğraf olmalıdır.Renkli fotokopiler kabul edilmez. Satıcıdan 1 adet, alıcıdan 2 adet,

 

- Tüzel kişilerden;

- Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi şirketlerin Ticaret Sicil Memurluğunca düzenlenmiş, taşınmaz mala ilişkin satışlarda yetkinin ve yetkililerin kimlik bilgilerinin açıkça yer aldığı yetki belgesi, ilgili sanayi ve ticaret odası müdürlüğünden tasdikli olarak alınır. işlemin yapıldığı yıla ait olmalıdır.

- Şirket vergi levhası aslı ve örneği, son yönetim kurulu seçiminin bulunduğu sicil gazetesi örneği,

- Şirket yetkilisinin imza sirküleri,

- Şirket adına satışta bulunacak vekil ise düzenleme şeklinde yapılmış vekaletin aslı,

- Söz konusu gayrimenkul’ün ilgili belediyeden alınmış harca tabi rayiç değer ve vergi borcu yoktur yazısı.

 

Tapuda satış işleminin mali yönü..

1. Taşınmaz malların satış işlemlerinde, satış bedeli üzerinden satıcı ve alıcı için ayrı ayrı binde 20 oranında tapu harcı tahsil ediliyor. 

(Harca esas bedel;  ilgili belediyece bildirilen emlak beyan değerinden az olamaz. Eğer satış bedeli, belediyece hesaplanan emlak beyan değerinden az ise; satış değeri ve harca esas değer ayrı ayrı bildirilir, harçlar beyan değeri üzerinden hesaplanır, satış değeri tapu üzerine ayrıca yazdırılır)

2. Döner Sermaye işletmesince belirlenen tarifeye göre döner sermaye ücreti alınıyor.

3. Ayrıca taşınmaz malın varsa veraset ve intikal vergisi ile vakıf taviz bedeli ilişiği kestiriliyor.

 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi gerekli evraklar eksiksiz yerine getirildiği takdirde ayrıca taşınmaz üzerinde ya da evraklarda hata olmadığı sürece tapu satış işlemi gerçekleşmiş oluyor.

Bilgiler https://emlakkulisi.com/tapuda-satis-islemleri-icin-gerekli-evraklar/264300 dan alınmıştır.

Paylaş